Nu ai nici un produs in cos.

Incearca

Conditii contractuale - Outlet

La cumparare se va verifica integritatea, aspectul produsului si accesoriile acestuia. Orice reclamatie ulterioara in acest sens nu va fi luata in considerare. Consumatorul intelege ca produsele achizitionate sunt produse folosite / resigilate / expuse la vanzare.Produsele achizitionate direct din magazinul TOP SHOP OUTLET, nu beneficiaza de perioada de retragere din contract.

Pentru reclamatii si service post-vanzare va rugam sa va adresati la telefon 021-301 72 72 Drepturile si obligatiile consumatorului sunt cele prevazute in O.G.21/1992 republicata, cu modificarile ulterioare, privind protectia consumatorilor, Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

Personalul SC STUDIO MODERNA SA nu se deplaseaza la domiciliul consumatorului pentru ridicarea produselor defecte.
Dispozitiile prevazute in prezentul document, Conditiile Contractuale si Certificatul de Garantie NU se aplica Persoanelor Juridice.

CERTIFICAT DE GARANTIE

SC STUDIO MODERNA SA declara pe proprie raspundere ca produsele comercializate corespund documentatiilor de executie ale fabricantilor, fapt atestat prin certificatele de calitate emise de producatori.

SC STUDIO MODERNA SA acorda garantie comerciala pentru produsele achizitionate din magazinul TOP SHOP OUTLET dupa cum urmeaza:

 1. 1) Pentru produsele folosite / resigilate / expuse la vanzare SC STUDIO MODERNA SA acorda o garantie comerciala pe o perioada de 30 zile. Garantia acordata nu afecteaza drepturile consumatorilor prevazute de Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Garantia legala de conformitate este de 1 an calculate de la achizitionarea produsului, conf. cap.6 art.22 alin.2 din Legea 449/2003.

Consumatorului i se garanteaza ca in cazul defectarii pe durata perioadei de garantie, in conditii normale de utilizare, produsul va fi repus in starea de functionare prin reparare sau inlocuit in conditiile legii, gratuit. Orice reclamatie va insotita de datele de identificare ale consumatorului, factura fiscala si/sau bon fiscal eliberat de catre punctul de lucru.

SC STUDIO MODERNA SA se obliga ca dupa receptionarea produsului reclamat ca defect, sa procedeze la solutionarea reclamatiilor considerate intemeiate, in termen de 15 zile calendaristice, prin una din urmatoarele masuri reparatorii:

  1. Repararea produsului;
  2. Inlocuirea produsului cu altul identic.

Timpul de nefunctionare, din cauza lipsei de conformitate aparute in cadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie legala de conformitate si cel al garantiei comerciale si curge, dupa caz, din momentul la care a fost adusa la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului sau, din momentul prezentarii produsului la vanzator/unitatea service pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si, respectiv, al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre consumator. Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie legala de conformitate, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata cumulata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie legala de conformitate depaseste 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv. In cazul unui defect (defect – produs aflat in garantie) returnati doar produsul in cauza in magazinul din care s-a efectuat achizitia.

Pentru reclamatii si service post-vanzare va rugam sa va adresati la telefon 021 – 301.72.72. Drepturile si obligatiile consumatorului sunt cele prevazute in O.G.21/1992 republicata, cu modificarile ulterioare, privind protectia consumatorilor, Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.Unitatea Service – SC Studio Moderna SA, sediul : Str.Podul Banului, Nr.295, Comuna Joita, Judetul Giurgiu, Cladirea DC1B, A1, Km 23, Prologis Industrial Park.Termenul de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data inregistrarii reclamatiei pana la data receptiei produsului reparat. Defectele aparute dupa termenul de garantie ca urmare a unor vicii ascunse, insa nu mai tarziu de 1 an de la achizitionare, confirmate prin expertize tehnice de catre serviciul post-vanzare, se repara gratuit de SC STUDIO MODERNA SA.

Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsulele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie, care curge de la data inlocuirii produsului.

Daca repararea sau inlocuirea produsului sunt imposibile sau daca masura reparatorie ar fi luata cu inconveniente majore pentru consumator, consumatorul are dreptul la rezolutiunea totala sau partiala a contractului, dupa caz, si respectiv la restituirea contravalorii totale sau partiale a produsului.

Nota:

   • S-a verificat integritatea si aspectul produsului, mi s-au inmanat instructiunile de utilizare si am la cunostinta conditiile de garantie;
   • S-a efectuat proba de functionare a produsului, s-au predat instructiunile de utilizare si intretinere, toate accesoriile, s-a prezentat modul de folosire si s-a predate aparatul in perfecta stare de functionare.

Prin prezentul document, sunteti de acord ca datele dvs. Personale (Nume si Prenume, Telefon, e-mail, adresa), sa fie prelucrate de STUDIO MODERNA SA, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319L, Corp A1, Parter, „Cladirea Paris”, Sector 6, București, CUI 15065733, inregistrata Registrul Comertului J40/12581/2002, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub Nr. 327. Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor in baza de date, procesarea acestora in scopuri statistice, realizarea de analize, transmiterea de comunicari cu scop comercial prin telefon, posta sau posta electronica (telemarketing), precum si trimiterea de oferte si materiale publicitare.

Prezentul acord este valabil pe o perioada nelimitata. In conformitate cu drepturile prevazute de Regulamentul UE 2016/679, beneficiati de dreptul de acces, de rectificare sau stergere a datelor, restrictionare a prelucrarii, de a va opune prelucrarii precum si a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a formula plangeri in fata autoritatii de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa societatii mentionata mai sus cat si la adresa dpo.ro@studio-moderna.com . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei si autoritatii locale ANSPDCP.